Kryptologi

Kryptologi er læren om metoder og systemer anvendt til at kode, og afkode, information. Formålet med kodningen i kryptologi er at forhindre at uvedkommende har let adgang til informationen. Informationen kan f.eks. være en besked, eller en fil.

Hvis A vil sende en besked til B, som ingen andre end B må læse, så kan A kode (kryptere) sin besked, sende den krypterede besked til B, og B skal så afkode (dekryptere) det A har sendt for at kunne læse beskeden:

Det venstre ovale område illustrerer at det at beskeden skrives og krypteres foregår hos A. 
  
Den krypterede besked sendes så, gennem offentligt område til modtageren B.
B modtager den krypterede besked, og dekrypteringen foregår hos B.

Kryptologi handler bl.a. om hvordan beskeden kan krypteres af A, hvordan den krypterede besked kan dekrypteres af B, og om hvor sikker krypteringen er.

I kryptologi kalder man den originale besked for 'klarteksten', og den krypterede besked for 'kryptoteksten'.

Et kryptografisk system er et system til at kryptere en klartekst til en kryptotekst og efterfølgende dekryptere kryptoteksten til klarteksten.


Kryptering af emails

Et eksempel på hvor man kan anvende kryptografiske systemer er i forbindelse med emails. Man skriver en email, krypterer den til en kryptotekst, sender kryptoteksten til modtageren, og modtageren dekryptere så kryptoteksten således at den oprindelige klartekst komme frem og kan læses af modtageren.

En motode anvendt til dette formål er RSA-kryptering. I RSA kryptering dannes der to nøgler; en privat nøgle og en offentlig nøgle. Disse to nøgler udgør et nøglepar. Den private nøgle holdes skjult for andre, men den offentlige nøgle må kendes af alle. Hvis A skal sende en besked til B, så henter A B's offentlige nøgle. Med B's offentlige nøgle krypterer A sin besked. Den krypterede besked sendes til B. B bruger så sin private nøgle til at dekryptere den krypterede besked.

Læs følgende lille vejledning til anvendelse af krypterede mails med email-programmet Evolution på operativ-systemet Fedora: Kryptering af emails med Evolution og seahorse.pdf


Kryptering af filer
Et andet eksempel på anvendelse af kryptografi er det at kryptere en mængde data; en fil, en mappe, en disk, således at uvedkommende ikke kan læse indholdet. Man dekrypterer så indholdet når man har brug for det.

En zip-fil er en fil hvor data er pakket. zip-filer laves af 'zip-programmer'. Med nogle zip-programmer kan man vælge ikke bare at zip-komprimere en fil, men både zip-komprimere og kryptere. Krypteringen kræver at man angiver et kodeord. Det hele foregår automatisk; man højreklikker på f.eks. en fil, vælger at zip-komprimere og kryptere filen. Man angiver sit kodeord, og trykker 'Ok', hvorefter filen zip-komprimeres og krypteres. Dobbelt-klikker man på den komprimede og krypterede fil for at se indholdet bliver man spurgt om kodeordet; det skriver man ind, og trykker 'Ok' hvorefter informationen bliver udpakket og dekrypteret.